Oficiálna stránka Agrocentrum Orava, a.s.

  

Hlavné menu

Aktuálne počasie

  

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

  

Hlavná stránka

Agrocentrum Orava, a.s. bola založená v auguste roku 2004 so zámerom :

- realizovať projekty rozvoja turistického ruchu,

- zabezpečiť všeobecný rozvoj turistického ruchu v regióne Horná Orava,

- zvýšiť informovanosť turistov o kultúrnych historických a prírodných atrakciách územia,

- zlepšiť propagáciu na oficiálnych web stránkach a zosúladiť čiastkové informačné zdroje do jedného prepracovaného komplexného celku,

- zvýšiť účinnosť jednotlivých zámerov v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom realizácie Akčného plánu rozvoja cestovného ruchu na Orave,

- podieľať sa na zvýšení počtu turistov prichádzajúcich z iných regiónov prostredníctvom vlastnej cestovnej agentúry Oravatourist“,

- realizovať projekty rozvoja agroturistiky,

- realizovať projekty poľnohospodárskej výroby za účelom jej diverzifikácie, intenzifikácie a turistického využitia, pomáhať investorom v realizácii ich investičných projektov.

Hlavná stránka | CA Oravatourist | Filozofia spoločnosti | Predmet činnosti | Investičné príležitosti | Situačná mapa | Kontakt

Copyright © 2005 Agrocentrum Orava, a.s.